उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको टोलीले बिहान ४ बजे तरकारी बजारमा व्यापारीलाई पक्राउ गरेको छ ।

0
642
dGqL vgfn –cg'udg s[lif, e"ld Joj:yf tyf ;xsf/L dGqL rqmkf0fL vgfn ;f]daf/ sflndf6L kmnkm"n tyf t/sf/L ahf/sf] cg'udg ug'{x'Fb} . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

भाद्र ११ काठमाण्डौ । सरकारले तरकारी बजारको अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । केही दिनअघि कालीमाटी तरकारी बजारमा छापा मारेको सरकारी अनुगमन टोलीले सोमबार बिहान बलखुस्थित तरकारी बजारमा अनुगमन गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको टोलीले बिहान ४ बजे तरकारी बजारमा छापा मारेर एकजना व्यापारीलाई पक्राउसमेत गरेको छ । अनुगमनका क्रममा बाधा अवरोध गरेका कारण पक्राउ गरेको कालीमाटी प्रहरी बृत्तले पुष्टी गरेको छ ।

विभागका निरीक्षक अधिकृत दीपक पोखरेलको नेतृत्वमा पुगेको सरकारी टोलीलाई व्यापारीहरूले अवरोध गरेका थिए । व्यापारीहरूले सरकारी टोलीमाथि अभद्र व्यवहार र हुलहुज्जसमेत गरेपछि व्यापारी रवि साहलाई पक्राउ गरिएको हो ।

साहलाई पक्राउ गरेपछि व्यापारीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । अनुगमनका क्रममा बल्खु तरकारी बजार क्षेत्रका कुनै पनि व्यापारीले व्यवसाय दर्ता नगरेको भेटिएको छ । यसअघि सरकारले कालिमाटी तरकारी बजारमाा अनुगन गरी बिचौलियाले चलाएका ९८ वटा स्टल खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्रोत lokaantar .com ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here