देख्ने बित्तिकै दर्शन गरौँ र भगवान महाकाल”को दर्शन गरी अकाल मृत्यु हुन बाट बचौं |

0
743

पुष १९ काठमाण्डौ | शाश्त्रिय मान्यता अनुसार भगवान महाकाल”को प्रतेक दिन दर्शन गर्नाले अकाल मृत्यु हुन बाट बच्न सकिने मान्यात रहेको छ | अकाल मृत्यु भन्नाले ,दुर्घटना ,बाट हुने मृत्यु ,बाँच्न सकिन्छ | काल गति बिना हुने मृत्यु बाट बाँच्न सकिन्छ |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here