सरस्वति काफले लाई ज्ञानेन्द्र शाहीको मान्छेले दिउसै होटलमा सुत्न बोलाएको आरोप लागेपछि प्रमाण सहित

0
160

सरस्वति काफले लाई ज्ञानेन्द्र शाहीको मान्छेले दिउसै होटलमा सुत्न बोलाएपछि प्रमाण सहित आईन मिडियामा’सरस्वति काफले लाई ज्ञानेन्द्र शाहीको मान्छेले दिउसै होटलमा सुत्न बोलाएको आरोप लागेपछि प्रमाण सहित’सरस्वति काफले लाई ज्ञानेन्द्र शाहीको मान्छेले दिउसै होटलमा सुत्न बोलाएको आरोप लागेपछि प्रमाण सहित’सरस्वति काफले लाई ज्ञानेन्द्र शाहीको मान्छेले दिउसै होटलमा सुत्न बोलाएको आरोप लागेपछि प्रमाण सहित….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here